Tietosuojaseloste

 

 

Toimintamme edellyttää henkilötitetojen käsittelyä, jossa sitoudumme noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamia säännöksiä ja periaatteita.

Keräämme asiakkailtamme henkilötietoja liittyen palveluidemme toimittamiseen ja markkinointiin, asiakassuhteiden hallintaan, laskutukseen ja markkinoinnin kehittämiseen.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.

Tietosuojaselosteemme sisältö saattaa muuttua palvelun kehityksen myötä, joten luethan tietosuojaselosteemme säännöllisin väliajoin palvelua käytön yhteydessä.

 

Olet Kaunis asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Kemikalioliike Olet Kaunis Oy (y-tunnus 2720967-2)

Hevosenkengäntie 28

13500 Hämeenlinna

asiakaspalvelu@oletkaunis.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Voit olla meihin yhteydessä valitsemallasi tavalla.

Kirjeellä:

Kemikalioliike Olet Kaunis Oy / Tietosuoja

Hevosenkengäntie 28

13500 Hämeenlinna

Sähköpostilla:

asiakaspalvelu@oletkaunis.fi

 

3. Rekisterin nimi

Olet Kaunis asiakasrekisteri

 

4. Miten käytämme henkilötietoja?

Käsittelemme Olet Kaunis asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja asiakassuhteiden hallintaan liittyvissä asioissa (mm. palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen, laskutusta varten ja asiakaspalvelussa), asiakasviestinnässä sekä tuotteiden markkinoinnissa ja palvelun kehittämisessä. Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvotteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpitotarkoituksiin. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Luovuttamalla maksutietonsa kassalla asiakas hyväksyy Klarnan maksuehdot sekä Oletkaunis.se:n tilausehdot. Klarna vastaa kaikista maksuihin liittyvistä tiedoista ja viesteistä. Maksukorttitietoja ei tallenneta verkkokaupan järjestelmiin. Pankkitunnuksilla maksaessa asiakas ohjataan verkkopankkien omiin maksupalveluihin, joissa maksutapahtumat rekisteröityvät turvallisesti pankin omassa maksujärjestelmässä. 

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelemiselle.

Tietoja käsittelemme palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen, asiakashallintaan, asiakaspalveluun sekä oikeutetun etumme perusteella ( esim. palvelun kehitykseen ja suoramarkkinointiin asiakkaillemme).

Asiakkaan suostumuksella saatamme käyttää sähköpostiosoitetta uutiskirjeiden lähettämiseen, tuotearviointien keräämiseen tai käsitellä suostumuksen perusteella muita tietoja. Kun käsittelemme tietoja suostumuksen perusteella, asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.

Saatamme käsitellä henkilötietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpito).

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä asiakkaasta seuraavat henkilötiedot:


- Nimi

- Osoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Tiedot asiakkaan tilauksista

- Suoramarkkinointilupa ja -kiellot

- Evästeiden kautta kerättävät tiedot

- Kolmansien osapuolien evästeiden kautta kerättävät tiedot

- Millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat

- Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

 

7. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoa?

Keräämme Oletkaunis.fi-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka hän itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Keräämme Google Analytics -palvelun avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille sopivaa markkinointia. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän antaessa tiedot sivuillamme tai käyttäessaan oletkaunis.fi-sivuja.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

 

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja käsittelevät yrityksen henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Saatamme luovuttaa tietoja lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä käytämme palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

- olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

- henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa jokin muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield -järjestely.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 

11. Miten rekisteriä suojataan?

Henkilötietojasi käsitellään luottamuksella.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella sekä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Olet Kaunis henkilökunnalla, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan Olet Kaunis henkilökunnalla.  

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. 

 

12. Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Evästeet tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / mobiililaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivuilla. Käyttämämme evästeet liittyvät Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli Facebook- ja Instagram-palveluihin.

Nämä ohjelmistot tallentavat titeoja mm. siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Näiden tietojen avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi. Saatamme hyödyntää evästeitä verkkosivustomme kehittämiseen, analysoimiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja optimointiin.

Jos et halua verkkosivun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet selaimesi asetuksista. Voit myös estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta, katso lisää Googlen verkkosivuilta.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  1. oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Olet Kaunis asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
  2. oikeus peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin. Jokaisessa sähköpostiviestissä on linkki, josta suostumuksen voi peruuttaa.
  3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
  4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, edellyttäen, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
  5. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja yleisen edun tai oikeutetun etumme perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi rekisteröidyn oikeuden tai käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi
  6. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin, kun rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle.
  7. oikeus peruuttaa rekisteröidyn suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely ilmoittamalla tästä Olet Kauniille. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sähköisiin suorapostituksiin sähköpostista löytyvän linkin kautta, kirjautumalla verkkosivuillamme rekisteröidyn omiin tietoihin tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.
  8. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä

 

 

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Olet Kauniiseen sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@oletkaunis.fi tai postitse osoitteeseen: Kemikalioliike Olet Kaunis Oy / Tietosuojavastaava, Hevosenkengäntie 28, 13500 Hämeenlinna. Olet Kaunis voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.